PC-IN Plzeň - Etický kodex PC-IN Plzeň

Etický kodex PC-IN Plzeň

Naši technici a konzultanti volí vždy to nejlepší řešení pro klienta

Bez ohledu na situaci volí technik vždy nejlepší řešení pro klienta.

Problémy klienta řeší rychle a kvalitně. Klient je vždy obeznámen s prováděnými úkoly i plánovanným výsledkem.

Pokud klient vyžaduje řešení, které jeho operační systém nebo programové vybavení neumí, technik volí vždy takový software, který je pro klienta nejvýhodnější a neodporuje zákonům ČR.

Technik nemění obsah počítače bez vědomí a souhlasu klienta.

Všechna data v počítači bere technik jako soukromá a nemůže je bez souhlasu klienta poskytovat třetí osobě či subjektu nebo je uchovávat na svém či cizím médiu.

Po ukončení servisního zásahu vystaví technik daňový doklad, který bude obsahovat stručný popis závady a popis zásahu. V případě nutnosti vydá technik další potřebné doklady.

Zaujali jsme vás? Máte zájem o naše služby? Napište nám!

Vaše jméno:
Váš telefon:
Váš e-mail:

Vaše zpráva:

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů zde »


PC-IN Plzeň

Sledujte nás