Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Naše společnost postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se Zákazníkem a marketingových akcí Provozovatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2. Provozovatel postupuje tak, aby Zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem Provozovateli za účelem splnění Objednávky a marketingových akcí Provozovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy a využití pro marketingové účely (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním pomocí odhlašovacího odkazu ve spodní části e-mailové zprávy anebo zasláním písemného nesouhlasu na adresu info@pcinplzen.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům a má právo tento souhlas odvolat.

Máte dotazy nebo připomínky?

Pro případné dotazy nebo připomínky k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu info@pcinplzen.cz nebo kontaktovat přímo naše konzultanty.

Potřebujete poradit? Nevíte si rady? Napište nám ...

Vaše jméno:
Váš telefon:
Váš e-mail:

Vaše zpráva:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

><


Microsoft Partner Google Partner Active24 - domény, webhosting a e-mailové služby Alza.cz


3D SecureThe Pay - online platební brána