PC-IN Plzeň - ICT slovník

ICT slovník

1G

1. generace bezdrátové mobilní telefonní technologie

1G - je označení 1. generace bezdrátové mobilní telefonní technologie. Do sítí první generace patří NMT a AMPS. Tento standard, který je založen na analogovém přenosu, byl představen v 80.letech (1.komerční mobilní NMT síť byla spuštěna v roce 1981 v Saudské Arábii) a později byl nahrazen digitálním standardem 2G.

2G

2. generace bezdrátové mobilní telefonní technologie

Mobilní bezdrátové sítě druhé generace 2G sítě umožňují pouze digitální hlasový hovor, případně další základní pomocná data, jako například datum a čas, některé standarty podporují i službu SMS. 2G technologie se dělí do standardů založených na TDMA nebo CDMA v závislosti na typu multiplexování (GSM, IDEN, IS-136, IS-95 a PDC) Jednou z celosvětově používaných technologíí 2G, která pochází původně z Evropy, je všeobecně známá technologie GSM (založená na TDMA).

3G

3. generace bezdrátové mobilní telefonní technologie

3G je mobilní bezdrátové sítě třetí generace. Frekvenční pásma: 1900MHz, 2100 Mhz / UMTS, W-CDMA(FOMA), CDMA20001xEV Rozšíření sítí druhé generace spočívá ve schopnosti sítí 3G přenášet hlas i data (stahovaná data, e-maily, zprávy). První 3G síť byla spuštěna v roce 2000 v Japonsku. Do Česka Vodafone poprvé spustil svou 3G síť na konci března 2009, 9.12.2009 pak T-Mobile. Zpočátku se u nás jednalo o 3G sítě formátu UMTS, postupně pak došlo k přeměně na standard HSDPA / HSUPA / HSPA+.

3GPP

3rd Generation Partnership Project

3GPP je projekt sdružující šest organizací zabývajících se vývojem telekomunikačních standardů v sítích 3G:
ARIB /Japonsko/
ATIS /S.Amerika/
CCSA /Čína/
ETSI /Evropa/
TTA /Jižní Korea/
TTC /Japonsko/
K podepsání projektu partnerství došlo v prosinci 1998. Původním záměrem bylo vytvoření Technických specifikací (pravidel) pro mobilní sítě založené na GSM. Postupem času se rozrůstal počet služeb (GPRS, EDGE, WCDMA, ...), ke kterým bylo nutné stanovit “pravidla”. Hlavním cílem pro všechny verze 3GPP byly navzájem kompatibilní a byla tak zajištěna maximální funkčnost koncového zařízení (mobilního telefonu).

Antivir

Program pro odstranění škodlivého software

Antiviry jsou programy pro odstranění škodlivého nebo nežádoucího software. Na trhu je jich celá řada.

Apple

Americká technologická společnost

Apple Inc. (do roku 2007 Apple Computers Inc.) - americká HW/SW společnost, založená 1.dubna 1976, se sídlem v Cupertinu, stat Kalifornia. Společnost založili: Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne. Jejich logo nakousnutého jablka znal za pár let celý svět. Mezi nejznámější produky patří řada počítačů Mac/MacBook/MacBookPro - v různých mutacích, kapesní počítače a MP3 přehravače iPod, smartphony iPhone, Apple TV, a tablety iPad. V oblasti SW jsou nejznámějšími produkty Macintosh OS, OS X, iOS (iPhone), iTunes, kancelářský balík iWork. Dále do sortimentu patří veškeré možné příslušenství pro všechny prodávané produkty. V současnosti působí firma po celém světě a zaměstnává kolem 80.000 lidí. Zajímavostí mj. je i to, že počítač Macintosh z r. 1984 byl pojmenován po konkrétní odrůdě jablek.

ATA

Advanced Technology Attachment

ATA je druh paralelního (PATA) nebo sériového (SATA) rozhraní pro připojení nejčastějí pevných disků, popřípadě i CD mechanik.

Bandwidth

Šířka pásma nebo také šířka frekvenčního spektra

Bandwidth je šířka pásma nebo také šířka frekvenčního spektra. Telekomunikační signál je totiž složen z jednoduchých sinusových složek o různých frekvencích a souhrn těchto složek vytváří šířku pásma signálu.

Bing

Internetový vyhledávač společnosti Microsoft

Bing je internetový vyhledávač z dílny společnosti Microsoft, konkurující Googlu. Jedná se o výchozí vyhledávač aplikace Internet Explorer a je propojen s Facebookem a vyhledáváním Yahoo.

BIOS

Basic Input Output System

BIOS patří k nejdůležitějším součástem motherboardů. BIOS je program, který je uložen v paměti ROM (EPROM nebo FlashROM), ve kterém se uchovávají informace o tom, jak se má základní deska chovat po zapnutí počítače - např. priorita hardware, ze kterého se zavádí (bootuje) operační systém (HDD, DVD/CD, USB, LAN) a jaké obsahuje periferieme, velikost operační paměti, typ procesoru, typ grafické karty, a také s jakým datem – dnem, měsícem a rokem. Vlastní ovládací panel programu BIOS se dá vyvolat po startu počítače stiskem klávesy uvedené na monitoru (např. For enter the BIOS/SETUP press F10). Nejznámějšími značkami na trhu s BIOSy jsou Award, AMI a Phoenix, najdete však i BIOSy renomovaných počítačových firem jako DELL, HP, IBM.

Bluescreen

Modré klíčovací pozadí

Bluescreen je modré klíčovací pozadí má stejnou funkci jako zelené, volba zelené nebo modré záleží zejména na barvách, které potřebujeme v obraze zachovat.. Viz. Greenscreen.

Bluetooth

Bezdrátové radiové rozhraní

Bluetooth je bezdrátové radiové rozhraní od firmy Ericsson. Zařízené využívající tuto technologii funguje buď v režimu Master nebo Slave, přičemž Master sestavuje síť a řídí komunikaci. Takto lze sestavit komunikaci mezi 1 Master a až 7 Slave. Použité frekvenční pásmo je nelicencované ISM (Industrial, Scientific, Medical) 2400 - 2483,5 MHz. Aby nedocházelo k rušení s jinými zařízeními, používá se přenos s rozprostřeným spektrem. Přenosové rychlosti v asymetrickém režimu jsou 723,2 kb/s pro dopředný směr a 57,6 kb/s ve zpětném směru. Zařízení se dělí podle vysílacího výkonu na třídy 1,2,3 (do 100, 10 a 1 metru).

BSoD

Blue Screen of Death

Česky řečeno Modrá smrt. Nejčastěji se můžeme s tímto jevem setkat u počítačů s operačným systémem Windows. K tomuto jevu nečastěji dochazí pokud počítač nemá dost operační paměti.

BTS

Base Transceiver Station - základnová převodní stanice

BTS - je vysílač a přijímač radiových signálů. BTS se podle dosahu a výkonu dělí na:
Marko – instalují se na stožáry, mají vysílací úhel 120° a dosah až 35 km
Mikro – instaují se pod úrovní střech, především v zastavěných uzemích, vysílací úhel 360° a dosah dosah do 27km
Piko - uvnitř budov (nádraží, obchodní centra, atd.), dosah v desítkách metrů
Deštníkové buňky - dokrývají stíny a mezery, jejich výkon je nastaven individuálně, podle potřeby
BTS pro systém UMTS (3G) se nazývá Node B.
Soustava BTSek tvoří systém, který se nazývá BSS - Base Station Sub/System (systém základnových stanic). BSS se skládá z určtého počtu BTS (12-30) a řídících jednotek BSC – Base Station Controller (řídící jednotka základnových stanic). BSC zajišťuje provoz rádiového rozhraní, přiděluje a uvolňuje rádiové kanály, komunikuje s ústřednou a stará se o předávání horovu mezi BTS a mobilním telefonem.

CACHE

Vyrovnávací paměť pro vzájemné přizpůsobování rychlostí

Cache je vyrovnávací paměť, jejímž účelem je . Rychlejší součást čte data z cache, a proto nemusí čekat na pomalejší součást, z níž si již cache data načetla. V novějších procesorech jsou už malé cache paměti (First Level Cache nebo zkráceně L1). Slouží k zásobování jednotek procesoru daty ze sběrnice. Cache načte ze sběrnice více dat, která tam potom čekají. Jakmile je potřebuje procesor, z cache si je načte. Protože cache pracuje rychleji než sběrnice, nemusí procesor čekat.

CCD čip

Charge-coupled device - snímač obrazu

CCD čip je snímač obrazu, základní součást digitálních kamer. Vlastně jde o mřížku tvořenou světlocitlivými prvky, které předávají informaci o jasu dopadajícího světla a jeho barevném složení. Z těchto bodů pak grafický procesor skládá obraz – digitální fotografii. CCD čip skládá obraz po řádcích.

CCTV

Closed Circuit Television - kamerový systém

CCTV označuje užití kamer ke sledování prostor, k zobrazování záběrů z kamer v reálném čase a archivaci natočených záběrů. Skládá se z kamer, hardwarového vybavení hard disk pro ukládání zaznamenaných dat, monitor nebo TV k zobrazení) a software. Může být doplněn zachycování zvuků pomocí mikrofonů a reproduktorů.

CEPT

European Conference of Postal and Telecommunications Administrations

CEPT - European Conference of Postal and Telecommunications Administrations – Konference evropských správ pošt, radiového vysílání a komunikačních sítí. Založena 26.6.1959, od října 2010 sdružuje 48 evropských zemí (včetně ČR).

Cisco

Firma zabývající se síťovými prvky

Tato firma vyrábí síťové prvky např. Switche, Routry, L3Switche. Díky jejím technologiím nabízí mnoho možností, které jiná konkurenční zařízení nenabízí. Avšak díky těmto technologiím a dominantnímu postavení na trhu je velice drahá a tak se nahrazuje stejně kvalitními, ale technologicky zaostalejšími prvky od konkurentů.

Cloaking

Nebezpečná SEO technika

Cloaking patří mezi nebezpečné SEO techniky a spočívá v tom, že vyhledávači a návštěvníkovi pošlete 2 odlišné stránky. První bude skvěle naoptimalizovaná pro vyhledávač a druhá bude zase jako ušitá pro uživatele.

CMOS čip

Complementary Metal–Oxide–Semiconductor - snímač obrazu

CMOS čip je snímač obrazu, základní součást digitálních fotoaparátů a kamer. Vlastně jde o mřížku tvořenou světlocitlivými prvky, které předávají informaci o jasu dopadajícího světla a jeho barevném složení. Z těchto bodů pak grafický procesor skládá obraz – digitální fotografii. CMOS čip skládá obraz po jednotlivých bodech

Copywriting

Psaní a úpravy textů pro webové stránky

Vytvářením a publikováním kvalitního a užitečného obsahu pro webové stránky se zabývá copywriting. Kvalitní obsah prostě přitahuje vyhledávače, které k vám dostanou návštěvníky. A nejen to. Kvalitní obsah totiž buduje důvěru mezi vámi a návštěvníky a tím pomáhá konverzi (přesvědčí ho k vámi požadované akci).

CPU

Central Processing Unit

Česky řečeno centrální počítačová jednotka nebo-li procesor. Provádí instrukce, které uživatel zadá. Ať už se jedná o stisknutí tlačítka či pohybu myši, vše se uskutečňuje díky procesoru. Hlavní výrobci jsou AMD a Intel.

CRC

Cyclic Redundancy Check - metoda kódování sloužící pro detekci chyb

CRC je metoda kódování sloužící pro detekci chyb. Přenášené zprávy jsou reprezentovány binárním kódem, který se rozdělí do bloků. Jednotlivé bloky jsou pak děleny generujícím polynomem (což je obyčejné binární číslo) a nás zajímá zbytek po tomto dělení, tzv. kontrolní slovo. Kontrolní slovo se přiřadí k danému bloku a přenese se na místo určení. Na přijímací straně tento blok opět dělíme generujícím polynomem, je-li zbytek po dělení nulový, blok byl přenesen bez chyb.

CSR

Certificate signing request

Pro vystavení SSL certifikátu je pořeba tzv. CSR (Certificate signing request). Jedná se o soubor, který obsahuje informace o žadateli o certifikát a také veřejný klíč serveru. 

CSR musí obsahovat minimálně následující údaje:
CN (Common Name): Doménový název, pro který má být certifikát vystaven.
O (Organisation): Název společnosti, pro kterou má být certifikát vystaven.
L (Locality): Město
C (Country): Kód země; zadávejte pouze velkými písmeny (např. CZ)
ST (State): Stát

Databáze

Kolekce informací v určitém formátu

Jedná se o kolekci informací v určitém formátu umožňující práci s uloženými informacemi, nejen základní: vkládání, mazání, úpravy, ale také složité operace: početní úkony, podmínky, výběry, statistiky, řazení dle kritérií a další. Informace lze poté aplikovat do prezentací, informačních portálů atp.

Nejznámější používané databáze jsou: MySQL, MS SSQL, PostgreSQL a MS Access. V případě, že v rámci vašeho virtuálního serveru chcete např. zpřístupňovat, vyhodnocovat a vyhledávat data, uložená v databázi, je třeba, abyste zvolili vhodný databázový systém pro jejich správu.

Datová schránka

Šifrovaná elektronická korespondence

Datová schránka je místo kam je vám doručována zašifrovaná elektronická korespondence. Jedná se o obdobu vaší normální poštovní schránky. Rozhodnete li se, že si datovou schránku zřídíte, mají orgány veřejné moci povinnost (až na výjimky) vám veškerou korespondenci zasílat přednostně do datové schránky. Právnické osoby (firmy) a úřady veřejné moci (OVM) mají pouze jednu schránku pro celou organizaci. Zprávy jsou v systému datových schránek uchovávány pouze po dobu 90 dní od doručení. Před jejím uplynutím nelze zprávy vymazat.

Digitalizace

Převodu analogového signálu na digitální

Digitalizace označuje proces převodu analogového signálu na digitální. Skládá se ze tří dílčích částí: vzorkování, kvantování a kódování dvojkovým kódem.

Digitální fotografie

Obraz skutečnosti

Digitální fotografie je obraz skutečnosti vykreslený světlem dopadajícím na světlocitlivý snímač (CCD/CMOS).

Digitální kamera

Zařízení, které převádí obraz skutečnosti na data

Digitální kamera je zařízení, které pomocí čipu (viz CCD/CMOS čip) převádí obraz, který vstupuje objektivem na numerická data a ta pak zaznamenává na záznamové médium. Dnes nejčastěji na digitální médium, kartu. K tomu má kamera řadu doplňkových funkcí – například umožňuje náhled a přehrávání toho, co jsme zaznamenali.

DKIM

Ověření e-mailové identity odesílatele

DKIM je technika, která za pomocí asymetrického šifrování dokáže zaručeným způsobem ověřit, že byl konkrétní e-mail (včetně jeho nezměněného obsahu) zaslán z konkrétní domény. Bez DKIM je možné adresu odesilatele u e-mailu libovolně falšovat. S DKIM můžete ověřit, že odesilatelova doména není podvržená. Odesilatel (osoba resp. celá emailová adresa) ale tímto způsobem ověřený není - pouze doména.

DMS

Dárcovská textová zpráva

DMS je systém pro zasílání drobných finančních příspěvku na účty nadací a neziskových organizací. V ČR spuštěn 12.04.2004. Cena 1 DMS je vždy 30,-Kč, z nichž 27,-Kč jde příjemci účtu a zbytek jsou provozní náklady. Z takto darované částky se neplatí DPH.

DNS

Domain Name System

DNS přiřazuje k číselné IP adrese tzv. doménové jméno, které si uživatelé snadno zapamatují a často jej dokáží intuitivně napsat například do webového prohlížeče (www.seznam.cz). Prohlížeč přiřadí správný záznam v podobě číselné kombinace a automaticky se připojí na IP adresu odpovídající doménovému jménu a stránku uživateli zobrazí.

DNSSEC

Zabezpečené DNS

Jedná se o zabezpečenou verzi DNS záznamů pro domény .CZ, kde se snižuje riziko zneužití. U takto nastavené domény budete mít větší jistotu, že při jejím zadáni do internetového prohlížeče se zobrazí skutečně obsah stránek požadované domény.

Doména

Jednoduchá a dobře zapamatovatelná adresa na internetu.

Doména je vaše adresa na internetu. Jedná se o překlad IPv4 nebo IPv6 adresy. Doména by měla být krátká a dobře zapamatovatelná.

Doména CZ

Národní TopLevel doména

Doména CZ je národní TopLevel doménou, patřící České republice. Předchůdcem byla doména Československa - .CS, která byla oficiálně zprovozněna už v roce 1992. Tato doména dnes fakticky neexistuje, protože rozdělením republiky v roce 1993 byla transformována na 2 samostatné TLD - .CZ a .SK (tj. národní doména Slovenské republiky). V obou těchto doménách nyní platí odlišná registrační pravidla a každá doména má vlastního správce. V doméně .CZ podle platných registračních pravidel může registrovat jakýkoli, i zahraniční, subjekt, právnická i fyzická osoba. Každý zájemce si může zaregistrovat libovolný počet domén.

Doménový koš

Doménový koš pro e-maily

Pokud si na jedné ze svých e-mailových schránek aktivujete doménový koš, zprávy zaslané na neexistující e-mailové adresy v rámci vaší domény budou doručeny do této určené schránky. Můžete tedy např. používat schránku info@vasefirma.cz, do které budou chodit i e-maily zaslané na cokoliv@vasefirma.cz i přes to, že schránka cokoliv@vasefirma.cz není přímo vytvořená

DRM

Digital Rights Management

DRM též MDRM Mobile DRM, je technologie, pomocí níž se zajišťuje dodržovaní autorských a distribučních práv autora elektronického zboží (dokumenty, hry, hudba, aplikace atp.). V praxi to znamená že některé položky v mobilním zařízení nejdou odeslat např.: přes Bluetooth, IR, či NFC.

E-mail (email)

Elektronická pošta

E-mail je elektronická pošta typu pohlednice. Nezasíláte-li ho šifrovaně, kdokoliv po cestě k adresátovi ho může zachytit a přečíst.

EDGE

Enhanced Data rates for GSM Evolution

EDGE je dalším vývojovým stupněm po zavedení datových přenosů pomocí GPRS v sítích GSM. Jedná se o síť 2.75G. Teoretická maximální rychlost až 238.6kbit/s download, 119.3kbit/s upload. Technologie EDGE umožňuje dosáhnout efektivního přenosu dat a vysoké spektrální účinnosti v tomto úzkopásmovém buňkovém systému. Hlavním rozdílem je schopnost EDGE přenést tři informační bity pomocí jednoho symbolu na rádiové vrstvě oproti jednomu bitu při použití technologie GPRS. Technologie EDGE je rozšířením předchozích GPRS a CSD technologií, jenž dělíme na dvě hlavní části:
EGPRS (Enhanced GPRS) – pro přepínání paketů – paketové přenosy
ECSD (Enhanced CSD) – pro přepojování okruhů
V Česku se vzhledem k lepším možnostem tarifikace (účtování podle přenesených dat nebo měsíční paušál a neomezená data) používá technologie EGPRS, označovaná též jako EDGE. Přítomnost EDGE poznáte na většině mobilních telefonů ikonou E v místě indikace signálu vašeho telefonu. Pamatujte, že EDGE není automaticky v místě signálu operátora, jako je tomu u GPRS. EDGE musí být samostatně instalováno na BTS. V Česku spustil EDGE ve třetím čtvrtletí roku 2004 jako první operátor T-Mobile.

ESSID

Extended Service Set Identifier - identifikátor WiFi sítě

ESSID  je identifikátor WiFi sítě. Je určený pro vytvoření připojení (kromě toho se používá též číselná hodnota NWID). Pro výběr mezi sítěmi se stejným ESS ID je možné použít buď MAC adresu AP (BSS ID) nebo číslo NWID. Podobně jako ESSID je i BSSID (Basic Service Set Identifier) je identifikátorem. Zařízení (klient) však nehledá podle názvu AP, ale podle MAC adresy AP, což je daleko jistější metoda.

Ethernet

Typ lokální počítačové sítě

Ethernet je jeden z typů lokálních sítí, který realizuje vrstvu síťového rozhraní. V lokálních sítích se Ethernet prosadil v 80 % všech instalací. Jeho popularita spočívá v jednoduchosti protokolu a tím i snadné implementaci i instalaci. Původní protokol s přenosovou rychlostí 10 Mbps byl vyvinut firmami DEC, Intel a Xerox pro potřeby kancelářských aplikací. Později byl v poněkud pozměněné podobě normalizován institutem IEEE jako norma IEEE 802.3. Tato norma byla převzata jako ISO 8802-3.

Filmová kamera

Speciální kamera pro zaznamenání právě jednoho snímku

Filmová kamera je původně mechanické zařízení, které posouvá film a synchronně otvírá a zavírá závěrku tak, aby byl při každém posunutí, zaznamenán právě jeden snímek – filmové políčko (frame).

Filmové políčko

Frame - označení základní filmové jednotky

Filmové políčko - Frame Původní název skutečně označuje jedno okénko filmového pásu. Odtud se přeneseně stalo označením základní filmové jednotky i v digitálním světě. Nejběžnější frekvence zobrazování (laicky řečeno: kolik obrázků se promítá za sekundu) jsou 25, 30, a 60 fps (frame per second). Americká video norma NTSC používá 29,97 fps. Původní video normy používají prokládané zobrazení. Viz prokládaný obraz.

Firewall

Aktivní síťový prvek sloužící k ochraně před síťovými útoky

Firewall je zařízení, které chrání uživatele, kanceláře, firmy a společnosti před interními i externími bezpečnostními incidenty. Pod definovanými pravidly omezuje uživatelům a aplikacím přístup do sítě. Různé firewally poskytují různou administrátorskou přívětivost a úrovně ochrany. Přečtěte si o firewallech gateprotect.

Flamer

Účastník flamewars

Flamer je účastník flamewars, případě účastník jehož příspěvky flamewar často začínají, bývá označován jako flamer. Na rozdíl od trolla, který především vyhledává konflikt, flameři úporně hájí své názory v tzv. svatých válkách, někdy i přes generace.

Flamewar

Internetová diskuze - hádka

Flamewar je označení internetové diskuse, která překročila hranice pro účastníky přínosné výměny názorů a stala se hádkou. Pojem pochází z anglickojazyčného internetového prostředí, ale v češtině se používá v trochu širším významu, zahrnujícím i svaté války, které mohou být v podstatě konstruktivní, ale vyhrocené do emotivní podoby. Průvodním znakem flamewar je obvykle řádový nárůst počtu příspěvků, což zvláště u emailových konferencí obvykle obtěžuje účastníky, kteří se hádky neúčastní. I proto jsou flamewars v internetových komunitách vnímané dosti negativně. Častým tématem flamewars jsou dlouhodobé spory, nebo kontroverzní otázky související s osobním přesvědčením, např. spory horlivých zastánců operačních systémů Microsoft Windows, Linux, či Mac OS nebo diskuse o potratech. Účastníci flamewars jsou označováni jako flameři, trollové, trollhunteři.

Focus automatický

Automatické zaostření

Focus automatický (auto focus) je automatické zaostření. Fotoaparát (Kamera) sám „hledá“ svislé a/nebo vodorovné linie, na které zaostří.

Focus fixní

Pevné zaostření

Focus fixní (fix focus) je pevné zaostření. Označují se tak jednoduché objektivy, které neumožňují ostření, ale jsou zaostřeny na pevno. Umožňují jednoduše a rychle snímat objekty, které se pohybují ve vzdálenosti (většinou to bývá dost široký interval) kam je objektiv zaostřen.

Focus manuální

Manuální zaostření

Focus manuální (manual focus) je manuální ostření – klasický způsob, kdy fotograf, kameraman sám zaostřuje objektiv tak, aby předměty, které chce na snímku ukázat byly ostré. Využívá se stále u kreativního fotografování a hlavně filmování, kde se využívá hloubka ostrosti. Tzn. jsou zaostřeny určité části obrazu a jiné naopak rozostřeny.

Fotografie

Přenos obrazu skutečnosti na nějaké médium

Fotografie je doslova světelná grafika – přenos obrazu skutečnosti na nějaké médium (film, skleněnou desku či papír s fotoemulzí, CCD čip) na základě zachycení dopadajícího světla.

Full Frame

digitální fotoaparáty jejichž čip má přibližně stejné rozměry jako políčko kinofilmu

Full Frame je označení pro digitální fotoaparáty jejichž čip má přibližně stejné rozměry jako políčko kinofilmu. Ohnisková vzdálenost objektivů u těchto přístrojů odpovídá hodnotě uvedené na objektivu a nemusí se přepočítávat. U přístrojů s menším (nebo větším) políčkem je třeba provést přepočet podle příslušného koeficientu, který odpovídá poměru mezi velikostí vlastního snímače přístroje a kinofilmového políčka (full frame). Hodnota tohoto koeficient use označuje jako index ořezu (Crop factor).

Google

Americká technologická společnost

Google je americká technologická společnost známá především díky svému populárnímu internetovému vyhledávači. Google ale není jen vyhledávač.

GPRS

General Packet Radio Service - služba umožňující přenos dat a připojení k internetu v mobilních sítích

GPRS je služba umožňující přenos dat a připojení k internetu v mobilních sítích formátu GSM. Jedná se o tzv. 2.5G síť. Teoretická maximální rychlost až 85.6kbit/s download, 42.8kbit/s upload. Rozeznáváme tři třídy GPRS zařízení:
Class A – (též DTM – Dual Transfer Mode) umožňuje současně využívat GPRS i hlas. Technologii DTM tedy Class A musí podporovat jak mobilní telefon, tak i síť operátora. V Česku je tato služba momentálně nedostupná.
Class B – zařízení využívá buď hovor nebo data. V závislosti na podpoře sítě je možné například při GPRS spojení přijmout hovor a zastavit GPRS nebo opačně. Všechny v současné době prodávané GPRS mobilní telefony podporují tuto třídu.
Class C – zařízení umožňuje pouze datový provoz, z takového přístroje nelze volat, např.: datové karty PCMCIA, speciální průmyslové moduly, aj.
Přenosová rychlost je určena třídou “Multislot Class”, kterou dané zařízení podporuje. Třídy (1-34) se dělí podle toho, kolik timeslotů (1-6) umí zařízení použít pro uplink(1-5), downlink(1-5) a současně(2-6). Dnešní běžně prodávaná zařízení podporují třídu GPRS 10 (Downlink 4 timesloty / Uplink 2 timesloty / Současně 5 timeslotů). Jako první v Česku oznámila 4.10.2000 společnost Eurotel spuštění služeb GPRS.

GPU

Graphic Processing Unit

Česky řečeno Grafický procesor. Zajišťuje grafické výpočty a zobrazuje je na monitor. V počítači se nachází nejčastěji přímo na grafické kartě nebo v kancelářských počítačích jej nejčastěji můžeme nalézt v integrovaném procesoru či v základní desce. Nejznámější výrobci jsou Gigabyte, MSI, AMD.

Greenscreen

Zelené klíčovací pozadí

Greenscreen je doslovně zelená obrazovka – označuje nejpoužívanější klíčovací pozadí. Je to sytě zelená barva pozadí, někdy i popředí která je v postprodukci odstraněna a nahrazena například trikovým pozadím. Když ve filmu hoří například nějaký známý objekt je vysoce pravděpodobné, že jej filmařům nedovolili zapálit doopravdy. Prostě vybraná místa zakryli zeleným plátnem a oheň vytvořil tým VFX specalistů na fotografii. Někdy se používá místo zelené barvy modrá.

GSM

Global System for Mobile Communications - celosvětově nejrozšířenější standard pro mobilní telefony

GSM (z původního názvu francouzské pracovní skupiny „Groupe Spécial Mobile“, která navrhla první verze standardu GSM) je celosvětově nejrozšířenější standard pro mobilní telefony, který v současnosti používají více než dvě třetiny obyvatel, ve více než 200 zemích světa.
Frekvenční pásma: 850MHz, 900MHz, 1800Mhz, 1900 Mhz / data: 9.6kbit/s download, 9.6kbit/s upload)
GSM je celulární (buňková) síť, což v praxi znamená, že mobilní telefony se do sítě GSM připojují prostřednictvím nejbližší buňky (BTS). Buňky se dělí podle velikosti na: „Makro (stožáry), Mikro (pod úrovní střech - zastavěná území), Piko (uvnitř budov) a Deštníkové buňky (ookrývají stíny a mezery)“. GSM síť funguje na několika radiových frekvencích (v Evropě 900MHz-Základní, 1800MHz-DCS). GSM sítě sebou také přinesly nutnost používat v GSM telefonech tzv. SIM kartu, bez níž telefon do sítě nepřihlásí (fungují pouze odchozí tísňová volání 112, 911).
Zajištění bezpečnosti hovoru ve vzduchu v sítích GSM probíhá pomocí šifrovacích algoritmů A5/1 (silnější algoritmus používaný v Evropě) a A5/2 (slabší a používá se v ostatních zemích).
Podporované služby v GSM sítích: digitální telefonie, krátké textové zprávy (SMS), datové přenosy (WAP, CSD, GPRS-2.5G, EDGE-2.75G), zobrazení čísla volajícího (CLIP), zamezení identifikace (CLIR), hlasová schránka, přesměrování a blokování hovorů (podmíněné a nepodmíněné), čekání hovorů, SIM Toolkit, EFR a další.
První komerční GSM síť byla spuštěna 1.7.1991 ve Finsku, do Česka přišlo GSM v červenci 1996 (Eurotel), září 1996 (Radiomobil/Paegas) a březen 2000 (Český Mobil/Oskar).

Hloubka ostrosti

Výrazový prostředek fotografie

Hloubka ostrosti je výrazový prostředek fotografie (filmu, videa) kdy jsou určité části obrazu zaostřeny – zpravidla ty, k nimž chce tvůrce přitáhnout pozornost a jiné rozostřeny. Pro tento jev je určující velikost snímací plochy (čipu, filmového políčka Pozor, jde o skutečnou velikost, nikoli o rozlišení!) a clona (čím nižší clonové číslo, tím kratší je interval vzdálenosti v němž jsou objekty ostré – tj snáze dosáhnete např. rozostřeného pozadí). Dalším určujícím faktorem je ohnisková vzdálenost. Tohoto efektu snáz dosáhnete u přístrojů s větším čipem, při delší ohniskové vzdálenosti a otevřené cloně..

HSDPA

High Speed Downlink Packet Access

HSDPA označuje první etapu rychlých dat v sítích 3.generace, bývá také označována jako síť 3.5G / Download: 1 107 kbitps , Upload: 384 kbitps, teoretická maximální přenosová rychlost: 14.4Mbitps .Tento protokol mobilního přenosu dat spatřil světlo světa v roce 2005 v 5.vydání standardu UMTS. Podstatnou změnou pro uživatele je navýšení přenosové rychlosti pro download (v reálu 1-2 Mbitps), další změny související se zavedením 3.5G jsou obměny a instalace nového hardware přímo v terénu.
HSDPA se dělí do 12ti různých tříd, které se navzájem liší v maximálním počtu HS-DSCH kódů a modulaci a tím pádem i ve výsledné maximální rychlosti.

HSUPA

High-Speed Uplink Packet Access

HSUPA je dalším ze stupňů sítí 3G, mnohdy označovaný jako 3.75G. Významným vylepšením oproti stávajícímu HSDPA je navýšení rychlosti uploadu na teoretických 5.76Mbit/s. HSUPA se rozděluje do 7mi tříd, které se liší rychlostí uploadu (1.tř. 0.73Mbit/s – 6.tř. 5.76Mbit/s [resp.7.tř. 11.5Mbit/s v 7.vydání standardu 3GPP])

ICT

Information and Communication Technologies

ICT označuje informační a komunikační technologie.

IMAP

Protokol pro vzdálený přístup k e-mailové schránce

IMAP (Internet Message Access Protocol) je internetový protokol pro vzdálený přístup k e-mailové schránce. Na rozdíl od protokolu POP3 vyžaduje IMAP trvalé připojení k internetu, avšak nabízí pokročilé možnosti vzdálené správy (práce se složkami, přesouvání zpráv, prohledávání na straně serveru a podobně).

Internet

Interconnected Networks - celosvětové propojení počítačových sítí

Internet je celosvětovým elektronickým propojením počítačových sítí s cílem umožnit spojení mezi jednotlivými počítači a výměnu dat. V principu je možné propojit každý počítač s každým jiným počítačem na světě. Výměna dat je uskutečněna na základě normovaných internetových protokolů. V hovorovém jazyce bývá pojem Internet používán jako synonymum pro World Wide Web, který je však pouze jednou z mnoha služeb Internetu.
Internet vychází ze staršího ARPANETu (Advanced Research Projects Agency Network), který vznikl v roce 1969 při ministerstvu obrany USA. Byl používán k propojení univerzit a výzkumných zařízení, které prováděly výzkum pro toto ministerstvo. Cílem bylo především efektivně využít tehdy ještě skromné výpočetní kapacity. Nejvíce používanou aplikací v počátcích byl e-mail. Od roku 1990 je Internet využíván i komerčně, čímž se otevřel široké veřejnosti.

Intranet

Počítačová síť pro vymezenou skupinu uživatelů

Intranet je označení pro část počítačové sítě, která funguje na bázi stejných technologií jako Internet, která je ale přístupná pouze pro vymezenou skupinu uživatelů. Termín Intranet může označovat interní webové stránky, ale i rozsáhlejší informační infrastrukturu. Například soukromé internetové stránky mohou sloužit jako infrastruktura pro interní komunikaci a spolupráci uvnitř společnosti.

IP Adress

Internet Protocol Adress

Slouží k identifikaci v síti. Každý počítač, který se připojí do sítě dostane adresu. Díky tomu může síťový prvek identifikovat jednotlivé zařízení. Existují veřejné a neveřejné IP adresy. Dále se ještě dělí na třídy od A,B, C, D a E. V této době se používají protokoly IPv4 a IPv6. IPv4 je zapsaná dekadicky a každé číslo oddělené tečkou má pro sebe vyhrazeno 8 bitů. IPv6 používá hexadecimální zápis a nabízí více adres.

IrDA

Infrared Data Association - komunikace pomocí infračerveného světla

IrDA popisuje komunikaci pomocí infračerveného světla bez použití kabelu. Používá se světlo o vlnové délce 875 nmm vysílačem je infračervená LED dioda nebo laserová dioda, přijímačem jsou fotodiody. Verze 1.0 a 1.1 pracují na vzdálenost 1 m při denním světle. Přenosové rychlosti verze 1.0 je 2,4 až 115,2 kb/s. U verze 1.1 je rychlost 576 kb/s. Nevýhoda IrDA je nutnost přímé viditelnosti mezi přijímačem a vysílačem a dobré osvětlení.

ITU

International Telecommunication Union - Mezinárodní telegrafní unie

ITU je standardizační instituce založena v roce 1865 v Paříži jako Mezinárodní telegrafní unie. Má tři stálé sektory: telekomunikační normalizační sektor (ITU-T), radiokomunikační sektor (ITU-R), sektor rozvoje telekomunikací (ITU-D). Doporučení ITU-T se dělí od A do Z. Například série G se zaměřuje na přenosové systémy a média, digitální systémy a sítě.

Jas

Míra zářivosti barvy

Jas je míra zářivosti barvy, zjednodušeně také pozice na škále šedé. Vyšší jas znamená zářivější obraz, nižší jas obraz potemnělý.

Kamera

Zařízení zaznamenávající obraz pomocí objektivu

Kamera je zařízení, které obrazy přicházející přes objektiv nějakým způsobem zaznamená. Digitálně – viz digitální kamera, nebo na filmový pás. Výsledkem je časová sekvence obrazů, která na rozdíl od fotografie zachycuje vývoj situace v čase. Obyčejně bývá doplněna rovněž o mikrofon aby mohla zaznamenávat zvuk.

Klíčovací pozadí

Pozadí, které lze snadno digitálně odstranit ze záznamu

Klíčovací pozadí je pozadí, které lze snadno digitálně odstranit ze záznamu. Nejčastěji modré, nebo zelené.

Klíčování

Skládání dvou nebo více obrazových vrstev na sebe

Klíčování je skládání dvou nebo více obrazových vrstev na sebe tak, že popředí je vytvořeno samostatně na tzv. klíčovacím pozadí – (greenscreen bluescreen), které je pak digitálně odstraněno a obraz pak dostane pozadí jiné. Takto vzniká například většina televizních debat v nebo předpověď počasí. Lidé ve skutečnosti jsou v modrém nebo zeleném prostoru a dodatečně jsou „zasazeni“ do jiného, nezřídka zcela virtuálního (uměle vytvořeného) prostoru. Proces odstraňování vlastního pozadí při zachování kontur a pohybu v obraze nazýváme klíčováním. V současné době toto probíhá nezřídka v reálném čase, například v rámci živého vysílání. Klíčovacích vrstev může být několik, nezřídka se touto technikou kombinuje animace s reálným záznamem.

Koaxiální kabely

Kabely pro datový přenos

Koaxiální kabely je tvořen dvěma vodiči, hlavní žílou a odstiňovací vrstvou. Existuje mnoho druhů koaxiálních kabelů, ale pro počítačové sítě se používají dva druhy. Tenký – (0,25 palců – necelých 200m) pro krátké přenosové vzdálenosti a – (0,5 placů do 500m) pro dlouhé přenosové vzdálenosti. Avšak ty kabely se dnes jíž moc nepoužívají nahradil je kroucený kabel a optická vlákna, což přineslo větší přenosovou rychlost( díky komunikaci v obou směrech současně) a také vyšší spolehlivost.

Kontrast

Rozdíl mezi světlými a tmavými částmi obrazu

Kontrast je rozdíl mezi světlými a tmavými částmi obrazu. Nejkontrastnější je třeba perokresba, jak ji známe od Josefa Lady – silné čáry černou tuší na jasně bílém papíře, naproti tomu stará, černobílá zašedlá fotografie, kde nejsou jasné ani tmavé plochy je málo kontrastní.

LAN

Local Area Network - lokální sítě

LAN jsou lokální sítě propojující koncové uzly (typu počítač, tiskárna, server) v rámci jedné budovy nebo několika blízkých budov a při použití optiky na vzdálenosti stovek metrů až kilometrů. LAN jsou vždy v soukromé správě a působí na malém území. Připojená zařízení pracují v režimu bez navazování spojení, sdílí jeden přenosový prostředek (drát, radiové vlny), ke kterému je umožněn mnohonásobný přístup. Přenosové rychlosti LAN začínají na desítkách Mbps, moderní technologie umožňují přenos rychlostí až jednotek Gbps. LAN bývají nejčastěji realizovány bezdrátovými spoji, optickými vlákny a metalickými kabely pomocí kroucených dvoupárů UTP zakončenými konektory RJ45.

Laser link

Bezdrátový laserový spoj

Laser link je bezdrátový optický spoj, který pomocí laserového paprsku přenáší data mezi dvěma stanicemi. Výhodou spoje je vysoká rychlost na vzdálenost až několik stovek metrů a bezpečnost proti odposlechu, bez přerušení paprsku nelze odposlechnout posílaní data. Nevýhodou je velká závislost na vzájemné viditelnosti spojovaných bodů.Za špatného počasí je tato technologie nespolehlivá.

Linux

Svobodný operační systém na bázi UNIXu

LINUX je svobodný operační systém (volně šiřitelný software) se vším, co běžný uživatel od počítače potřebuje. Mezi jeho velké výhody patří bezpečnost, která jde ruku v ruce malé popularity těchto OS. Jednotlivé komunity nebo společnosti vydávají různé druhy Linuxu a ty se nazývají distribuce. Příkladem mohou být (ED/K/L/X)Ubuntu, Debian, SuSe, Gentoo, Mint, Fedora nebo Ret Hat.

LTE

Long Term Evolution

Vysokorychlostní Internet v mobilních sítích. Je také více známý jako 4G. Stal se nástupcem 3G sítě. Pásma frekvencí jsou 2600MHz, 2100MHz, 1800MHz, 900MHZ a 800MHz. Maximální rychlost stahování se tedy pohybuje okolo 172,8 Mbps a odesílání 57,6 Mbps.

MAC

Media Access Control - MAC adresa - 48 bitové číslo pro každou síťovou kartu

MAC adresa je 48 bitové číslo, které by být unikátní pro každou síťovou kartu. Ethernetové karty a WiFi karty (zřejmě) používají stejný adresní prostor MAC adres. Ethernetové pakety (datagramy), pohybující se pouze po jediném médiu (ať už WiFi nebo Ethernet), se skládají pouze z MAC adresy odesílatele a příjemce, a ze svého obsahu, čímž se značně např. liší od TCP/IP paketů - neobsahují žádnou informaci o směrování, a právě proto se mohou pohybovat pouze po svém fyzicky vyhrazeném hardware. MAC adresa se obvykle zapisuje jako sekvence šesti hexadecimálních čísel oddělených dvojtečkami (např. 00:01:AB:9E:CD:DE). Wi-Fi AP mohou povolovat připojení buď zařízením s jakoukoliv MAC adresou, nebo mohou explicitně povolit nebo zakázat konkrétní MAC adresy, žádoucí nebo naopak nežádoucí.

MAC OS

Operační systém

Jedná se o operační systém od společnosti Apple. Tento operační systém je vyhrazen pouze pro zařízení od firmy Apple. Je dostupný jak pro počítače tak i pro mobilní zařízení.

Mainboard

Základová deska

Jiné pojmenování pro Motherboard.

MAN

Metropolitan Area Network - metropolitní sítě

MAN jsou metropolitní sítě. Propojují lokální sítě v městské zástavbě, slouží pro přenos dat, hlasu a obrazu. Spojuje vzdálenosti řádově jednotek až desítek km.

Microsoft

Americká technologická společnost

Microsoft je americká technologická společnost proslavená především díky operačním systémům MS DOS a populárním MS Windows. Vyvíjí hardware i software.

Mikrovlnné spoje

Bezdrátové spoje na vyšších frekvencích

Mikrovlnné spoje používají vyšší radiové frekvence než WiFi (10GHz, 18GHz atp.). Oproti WiFi jsou velmi nákladné, ale mají vyšší přenosovou rychlost i stabilitu.

MMS

Multimedia Messaging Service

MMS je služba, jenž spolu s textem umožňuje posílat i obrázky, zvuk nebo video. K přenosu těchto dat se využívá datových toků (GPRS, EDGE, 3G, 4G).

Modulace

Změna určitého parametru elektromagnetického vlnění

Modulace je proces, při kterém se v závislosti na změně signálu nesoucího zprávu, vyvolává změna určitého parametru elektromagnetického vlnění. Používá se zejména na vysílací straně kanálu.

Motherboard

Základní deska

Motherboard je deska s vícevrstvými plošnými spoji osazená konektory pro procesor a další komponenty připojované buď přímým zasunutím do konektoru nebo připojené pomocí plochého kabelu. Přímo na základní desce jsou integrovány obvody vnější vyrovnávací paměti (tzv. cache) procesoru, dále elektronické obvody pro řízení sběrnic, řadiče pro připojení pevných disků, optických mechanik nebo jiného zařízení sloužícího ke čtení, zápisu nebo skladování dat. Na většině typů motherboardů jsou také přímo integrovány obvody pro zpracování zvuku, síťového připojení, grafické čipy atp. Sestavy integrovaných obvodů na základní desce nazýváme čipsety (chipset), a ty mají jméno dle výrobce (např. Intel).

Multiplex

Sdružování signálů

Multiplex neboli sdružování signálů za účelem efektivnějšího využití přenosových cest. Máme několik druhů: Prostorové dělení - více paralelních vedení. Obvodový multiplex - využívá sdružených okruhů, kdy za pomoci transformátorů můžeme po dvojici dvoudrátových vedení přenášet tři telefonní signály a tzv. superfantomní okruh umožňuje přenášet po čtyřech párech vodičů až sedm nezávislých telefonních signálů. Frekvenční multiplex (FDM - Frequency Division Multiplex) - jednotlivé signály přenášíme na různých frekvencích, což využívá ADSL a VDSL. Časový multiplex (TDM - Time Division Multiplex) - jednotlivé kanály vysílají v různých časových intervalech. Vlnový multiplex (WDM - Wavelength Div. M.) - kdy vysíláme optické záření na různých vlnových délkách po témže optickém vlákně. Kódové dělení ((CDM - Code D. M.) - každý kanál je podroben jinému kódování, používá se u mobilních systému UMTS a v sítích LAN (Wifi, WiMAX).

NMT

Nordic Mobile Telephone - mobilní síť první generace

NMT je jeden ze standardů mobilních sítí první generace (1G, frekvenční pásma: 450MHz, 900MHz) . Tato mobilní síť pracuje v pásmu 450MHz, které umožňuje pokrytí rozlehlých a řídce osídlených území s využitím menšího počtu vysílačů (BTS). Technologie NMT využívá plně duplexní provoz, což znamená, že během telefonního hovoru zařízení vysílá a přijímá zároveň. V NMT sítích, oproti předchozím, funguje podpora automatického přepínání mezi základnovými stanicemi včetně přepínání během hovoru a také podpora mezinárodního roamingu. NMT ve své první verzi neumožňovala šifrovanou komunikaci, tento nedostatek byl v dalších verzích odstraněn. Data v sítích NMT lze přenášet pomocí jednoduchého režimu DMS (Data and Messaging Service), rychlostí 600-1200 bit/s. Většina NMT telefonů nepoužívala k provozu tzv. SIM kartu, neboť informace, jejichž nosičem je právě SIM, byly napevno přímo v přístroji.
NMT síť má své kořeny (jak už název napovídá) ve skandinávských zemích, odkud se dále rozšířil do východní Evropy a Ruska. V Česku tuto síť provozoval Eurotel v letech 1991-2006. V roce 1995 dosahoval Eurotel zhruba 50% pokrytí ČR.
Pro zvýšeni kapacity se od r. 1986 v některých státech začalo používat i pásmo 900MHz pod označením NMT-900. Ve Spojených státech byla obdobným standardem v sítích 1.generace síť AMPS (Advanced Mobile Phone System). Ve většině států, které provozovaly mobilní síť NMT v pásmu 450MHz, včetně Česka, je uvolněné pásmo používáno pro provozování datové mobilní sítě, obvykle s technologií CDMA2000 1xEV (3G evoluce původního IS-95/cdmaOne).

Objektiv

Soustava čoček

Objektiv je soustava čoček (případně dalších prvků), která má za úkol připravit obraz tak, aby jej světlocitlivé médium (čip, film, skleněná deska s emulzí) dokázalo zaznamenat. Další funkcí některých objektivů je ostření, přibližování (zoom), clona.

Ohnisková vzdálenost

Vzdálenost mezi čočkou a rovinou na níž jsou zaostřeny paprsky světla, které čočkou procházejí

Ohnisková vzdálenost je obecně vzato vlastnost čočky, kterou definujeme jako vzdálenost mezi čočkou a rovinou na níž jsou zaostřeny paprsky světla, které čočkou procházejí. Ve fotografii je důležitá spíše ohnisková vzdálenost objektivu

Ohnisková vzdálenost objektivu

Vyjadřuje, jak moc daný objektiv přibližuje

Ohnisková vzdálenost objektivu se udává v milimetrech a zjednodušeně řečeno vyjadřuje, jak moc daný objektiv přibližuje. Poměr mezi velikostí snímače/filmového políčka a ohniskovou vzdáleností objektivu určuje „zorný úhel“ pořizované fotografie. Standardem pro vyjádření ohniskové vzdálenosti (OV) se stalo kinofilmové políčko (tedy i tzv. full frame digitální fotoaparáty). Tady platí, že objektivy s OV 50mm odpovídají přibližně zornému úhlu lidského oka. Objektivy s nižší hodnotou označujeme jako širokoúhlé, protože s jejich pomocí zabíráme širší úhel, objektivy s vyšší hodnotou označujeme jako teleobjektivy – ty nám fotografované předměty „přibližují“.

OpenOffice

Balík kancelářského software - alternativa k Microsoft Office

Tento balík kancelářských aplikací je jednou z alternativ k Microsoft Office. Pro své uživatele nabízí mnoho kladů, tím nejdůležitějším je to, že je zcela zdarma a tak jej mohou využívat, jak jednotlivci, tak organizace.

Operační software

Základní softwarové vybavení počítače

Operační systém je v informatice základní programové vybavení počítače (tj. software), které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. Skládá se z jádra (kernel) a pomocných systémových nástrojů.

Hlavním úkolem operačního systému je zajistit uživateli možnost ovládat počítač, vytvořit pro procesy stabilní aplikační rozhraní (API) a přidělovat jim systémové zdroje. Operační systém je velmi komplexní software, jehož vývoj je mnohem složitější a náročnější, než vývoj obyčejných programů.

Na světě existuje velké množství operačních systémů, přičemž řada z nich je určena například pro profesionální použití a jejich cena se proto pohybuje ve statisících. Mezi nimi můžeme nalézt také uživatelsky a cenově přívětivé operační systémy. Jedním z mnoha je i operační systém Windows od společnosti Microsoft a operační systém Linux.

Optická pojítka

Datové pojítko

Optická pojítka používají buď infračervené světlo nebo laser, které musí být přesně zaměřeny. Na krátké vzdálenosti lze dosáhnout velmi vysokých rychlostí, bohužel v mlze se kvalita přenosu výrazně zhoršuje.

Optické kabely

Kabely pro datový přenos

Optické kabely jsou datové kabely, kde se data přenášejí pomocí světelných impulzů. Obsahují minimálně dvě vlákna. Výhodou je vysoká přenosová rychlost, přenos na velké vzdálenosti. Optická vlákna se používají u technologií 100Base-FX.

Optické vlákno

Pasivní síťový prvek

Optické vlákno je přenosové médium, které dopraví světelný paprsek od zdroje záření k detektoru. Skládá se z jádra (nejčastěji sklo nebo plast) a pláště. Vlákna se dělí podle způsobu, jakým přenášejí světelný paprsek: jednovidové vlákno (SM-SI - Single Mode-Step Index), mnohovidové vlákno se skokovou změnou indexu lomu (MM-SI - Multi Mode-Step Index) a mnohovidové vlákno s gradientní změnou indexu lomu (MM-GI - Multi Mode-Gradient Index). Jednovidové vlákno vede pouze jeden paprsek a skoková změna indexu lomu znamená, že paprsek vedený jádrem se od pláště neustále odráží, a tak se udrží uvnitř vlákna. Mnohovidové vlákno vede více paprsků. Gradientní změna indexu lomu znamená, že paprsek se od pláště neodrazí hned, ale obrazně řečeno se postupně ohne zpět, a tak se udrží ve vlákně. Výhoda komunikace po optických vláknech oproti metalickému vedení spočívá ve vyšších rychlostech, spolehlivějším přenosu a v neposlední řadě nulový vliv elektromagnetického rušení. Nevýhoda je přenos pouze jedním směrem, takže na obousměrný (duplexní) přenos je třeba dvou vláken.

PAN

Personal Area Network - osobní sítě

PAN jsou osobní sítě, který popisuje velice malou počítačovou síť, kterou člověk používá pro propojení jeho osobních elektronických zařízení, jakými jsou např. notebooky, tablety, mobilní telefony apod.

Pasivní síťový prvek

Rozvaděč, který přenáší data do počítače na první vrstvě a nijak je neovlivňuje

Pasivní prvky v síti označujeme rozvaděče (přenosová media), které přenášejí data do počítače na první vrstvě (fyzické dle normy ISO/OSI ) a nijak je neovlivňuji. A je to především kabeláž, bezdrátové radiové spoje, bezdrátové optické spoje a ultrazvukové spoje. Úkolem pasivních prvků je bez změny přenést datový signál, mezi propojovanými uzly.

Páteřní síť

Přenáší informace mezi uzly sítě

Páteřní síť přenáší informace mezi uzly sítě rychlostmi od stovek Mbit/s po stovky Gb/s, a to na značné vzdálenosti. Dnes už se používají optická vlákna kvůli vysoké spolehlivosti a vysoké rychlosti.

PC

Personal computer

Osobní počítač.

PilsFree

Komunitní počítačová síť v Plzni a okolí

PilsFree je otevřené společenství lidí, majících společný cíl - provoz a rozvoj počítačové sítě v Plzni a okolí. Založeno bylo v roce 2003. Více informací o PilsFree najdete zde.

Ping

Test spojení

Ping je nástroj používaný v TCP/IP protokolech, pomocí něhož je prováděn základní test, zda funguje spojení na určitého hostitele (server, router atp.) z testovacího hostitele. Po zadání příkazu ping jsou z testovacího hostitele vysílány na cílového hostitele ICMP pakety a testována odezva. Jde o analogii sonaru u ponorek (ping znamená v angličtině bzučet, zvonit, cinknout).

Počítačová síť

Technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači

Počítačová síť je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tedy uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv. První pokusy s komunikací počítačů sahají až do 60. let 20. století. V poslední době jsou všechny sítě postupně spojovány do globální celosvětové sítě Internet, která používá sadu protokolů TCP/IP.

POP3

Protokol pro stahování e-mailových zpráv

POP3 (Post Office Protocol version 3) je internetový protokol, který se používá pro stahování e-mailových zpráv ze vzdáleného serveru.

Postprodukce

Součásti výrobního procesu

Postprodukce je souhrnný výraz, jímž se ve fotografii, zvuku, ve filmových a video produkcích označují všechny součásti výrobního procesu, které následují po nasnímání záznamu. Jsou to veškeré úpravy, filtry, čištění, úpravy barevných i zvukových tónů. Patří sem i celá řada dodatečně vkládaných triků.

PPC

Pay Per Click - platba za kliknutí

Nástroj internetové reklamy, kde inzerent neplatí za každé zobrazení reklamy, ale jen za to když na ni někdo klikne. Velkou výhodou je přesné zacílení, měřitelnost a jednoduchá správa rozpočtu, který chce inzerent za tuto reklamu vynaložit. Nejpopulárnější služby v ČR je Google Adwords a Seznam Sklik.cz. Můžete ale inzerovat i na sociálních sítích jako Facebook nebo LinkedIn.

Preprodukce

Přípravy na výrobní proces

Preprodukce je u fotografování, filmování a pořizování zvukových snímků vše co předchází vlastnímu natáčení. Od přípravy záměru, přes výběr účinkujících, lokací až po administrativně správní kroky nutné k tomu, aby šlo snímek pořídit a používat.

Prokládaný obraz

Interlaced tvořený dvěma půlsnímky

Prokládaný obraz je obrazové políčko (frame) je v prokládaném režimu tvořen dvěma půlsnímky. Jeden půlsnímek je tvořen lichými řádky druhý sudými. Pohyb v obraze si můžete představit jako postupné proměňování sudých a lichých řádků. Na klasických televizních přijímačích je pohyb touto technologií zobrazován velmi plynule. V některých, nepodařených konverzích videa jsou v důsledku prokládání hrany „chlupaté“.

PRSMS

PremiumRateSMS - služba prémiových SMS zpráv

PRSMS je služba prémiových SMS zpráv nabízí uživatelům možnost podpory různých výrobků, služeb, či dalších komerčních aktivit (jízdenky, soutěže, předplatné, hlasování, parkování, ...). Služba je interaktivní, tudíž umožňuje prakticky ihned zobrazit výsledky. V České republice jsou tyto PRSMS odesílány na jednotný formát čísla ve tvaru 90Z YY XX nebo 90Z YY XXX, kde XX/XXX určuje koncovou cenu SMS vč. DPH, YYY poskytovatele služby a Z druh PRSMS služby.

Přenosová cesta

Technické prostředky a prostředí mezi zdrojem a příjemcem dat

Přenosová cesta je soubor technických prostředků a prostředí mezi zdrojem a příjemcem zprávy, po kterém se přenáší vhodně přeměněné elektrické signály.

Přístupová síť

Přenáší informace od koncových uživatelů k uzlu sítě

Přístupová síť přenáší informace od koncových uživatelů k uzlu sítě rychlostmi obvykle od desítek kb/s do stovek Mb/s na krátké vzdálenosti.

QoS

Quality of Service - problematika týkající se kvality služby

QoS je komplexní problematika týkající se kvality služby, která je pro přenosové sítě a prostředky specifikována v doporučení ITU-T G.1000. Základními kvalitativními parametry jsou rychlost, přesnost, dosažitelnost, spolehlivost, bezpečnost, jednoduchost a pružnost. Při přenosu digitálního signálu je důležitým parametrem chybovost, vyjádřená jako poměr chybně přenesených prvků signálu k celkovému počtu přenesených prvků. Prvkem může být bit, symbol, byte, blok dat, buňka, paket apod. V doporučení ITU-T G.1010 se objeví další tři kritéria: zpoždění při přenosu, kolísání zpoždění při přenosu a ztrátovost informace.

RMA

Poruchovost zařízení

Poruchovost zařízení se udává v procentech. Za nízkou poruchovost lze pokládat RMA pod 0,5%.

Router

Směrovač

Router je zařízení používané v počítačových sítích, které určuje následující bod sítě, ke kterému má být poslán datový paket směrem ke svému cíli.

Samba

Svobodná implementace síťového protokolu SMB používaná ke sdílení souborů

Samba je svobodná implementace síťového protokolu SMB (též NetBIOS), používaného především pro vzdálený přístup k souborům (sdílení) v systémech Microsoft Windows. Samba poskytuje služby pro sdílení souborů a tiskových služeb pro klienty systému Windows, ale lze ji například využít pro integraci do domény Windows, buď jako primární doménový řadič (Primary Domain Controller, PDC) nebo jako běžného člena v doméně. Může být také součástí domény Active Directory Samba beží na většině UNIXových systémů, jako například na operačních systémech GNU/Linux a Mac OS X.

SCSI

Small Computer System Interface

SCSI [skazi] je druh rozhraní, které zajišťuje váměnu informací mezi počítačovou sběrnicí a zařízením (pevný disk, DVD mechanika, skener apod.)

SEO

Search Engine Optimalization - optimalizace pro vyhledávače

SEO jsou techniky potřebné k dosažení vysokých výsledků ve vyhledávačích (Google, Seznam, Bing) na požadovaná klíčová slova. Pro úspěšnou optimalizaci pro vyhledávače v zásadě platí držet se obecných doporučení od Googlu a Seznamu a nepodvádět.

Server

Počítač poskytující určité síťové služby

Server je označení pro počítač, který sdílí své prostředky s jinými počítači (klienty) v počítačové síti a poskytuje jim určité služby. Např. webový server, samba server, ftp server, herní server atp. Servery bývají umístěné v serverovnách a mohou se zakládat do speciálních skříní, tzv. racků.

Serverhosting

Pronájem serveru

Serverhosting je služba pronájmu či umístění počítačového serveru v prostorách poskytovatele s připojením serveru do sítě Internet a dalšími souvisejícími službami.

Serverhousing

Umístění serveru v odpovídajících prostorách

Serverhousing je služba umístění počítačového serveru v prostorách poskytovatele s připojením serveru do sítě Internet a dalšími souvisejícími službami, např. zabezpečení, dostupnost atp.

Serverovna

Specializované prostory pro servery

Serverovna je označení pro specializované prostory pro servery. Tato místnost mívá klimatizaci, zabezpečovací zařízení a bývá umístěna na páteřním spoji. Malé a střední serverovny mívají společnosti či státní instituce zřízeny buďto ve svých vlastních nebo pronajatých prostorách. Velké serverovny obecně bývají, v majetku velkých telekomunikačních (Vodafone, T-Mobile, O2) či technologických firem (Google, Seznam, Microsoft).

Seznam

Česká technologická společnost, vyhledávač

Seznam je česká technologická společnost. Poskytuje služby vyhledávání, emailu, firemního katalogu, bazaru a provozuje internetovou televizi Stream.cz nebo sociální síť Lidé.cz. Doména seznam.cz je nejnavštěvovanější doména v ČR.

SFX

Speciální zvuké efekty

SFX jsou speciální zvukové efekty, všechny úpravy, komprese, mastering a jiné „ladění“ pořízených záznamů, ale i výroba speciálních zvuků, efektů.

Síťová architektura

Struktura řízení komunikace v systémech

Síťová architektura představuje strukturu řízení komunikace v systémech, tzn. souhrn řídících činností umožňujících výměnu dat mezi komunikujícími systémy. Komunikace a její řízení je složitý problém, proto se používá rozdělení tohoto problému do několika skupin, tzv. vrstev. Členění do vrstev odpovídá hierarchii činností, které se při řízení komunikace vykonávají. Každá vrstva sítě je definována službou, která je poskytována sousední vrstvě vyšší a funkcemi, které vykonává v rámci protokolu. Řízení komunikace slouží ke spolupráci komunikujících prvků, tato spolupráce musí být koordinována pomocí řídících údajů. Koordinaci zajišťují protokoly, které definují formální stránku komunikace. Protokoly jsou tedy tvořeny souhrnem pravidel, formátů a procedur, které určují výměnu údajů mezi dvěma či více komunikujícími prvky.

SMS

Short Message Service

SMS je služba Krátkých textových zpráv. Slouží k posílání a příjímání textových zpráv ve většině GSM zařízení. Standardně je délka jedné SMS nastavena na 160 znaků. V případě je telefon umí zasílat tzv. Dlouhé SMS (složené z více jednotlivých SMS) je kapacita znaků jedné zprávy 153 znaků a zbylých 7 znaků připadá na UDH (User Data Header), jenž zajišťuje to, že se zpráva složená z více SMS zobrazí uživateli ve správném pořadí. Jako znaková řada se používá 7bitová GSM_03.38. SMS zprávy lze odesílat jak z mobilních telefonů, tak přes různé webové SMS brány, pomocí aplikací třetích stran, ale i z telefonních budek O2.

SQL injection

SQL injection je technika napadení databázové vrstvy

SQL injection je technika napadení databázové vrstvy vsunutím kódu přes neošetřený vstup a vykonání vlastního SQL dotazu. Zabraňuje se mu pomocí jednoduchého escapování potenciálně nebezpečných znaků.

SSD

Solid State Disk - polovodičový disk

SSD způsobily revoluci v současných technologiích ukládání dat. K ukládání dat totiž není nutný žádný fyzický pohyb jako v případě klasického plotnového disku, takže veškeré operace nutné k zápisu dat probíhají mnohem rychleji a výsledkem je značná úspora času. Svůj počítač můžete pomocí SSD zrychlit až 3x!

SSL certifikát

Protokol Secure Socket Layer

Protokol (Secure Socket Layer) je v současné době jednou z nejpoužívanějších metod zajištění bezpečného přenosu dat přes počítačové sítě. Pomocí digitálních certifikátů je tak zašifrována veškerá komunikace mezi klientem (webovým prohlížečem, emailovým klientem) a serverem.

Při použití SSL může mít uživatel jistotu, že server, kterému odesílá data, je skutečně server, který zamýšlel navštívit, a hlavně, že předávaná data nemohou být "po cestě" odposlechnuta a zneužita třetí stranou.

Nasazení SSL certifikátů je vhodné na místech, kde jsou návštěvníci stránek vyzýváni k zadávání citlivých údajů - např. jmen a hesel při přihlašování. S naprostou samozřejmostí by pak měly být nasazeny zejména na e-shopech a platebních branách, kde je důvěryhodnost a zabezpečení vkládaných údajů nezbytně nutná.

Switch

Aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě

Switch (česky přepínač) je aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě. Switch obsahuje menší či větší množství portů (až několik stovek), na něž se připojují síťová zařízení nebo části sítě. Pojem switch se používá pro různá zařízení v celé řadě síťových technologií. Obecnou vlastností switchů je, že analyzují procházející pakety a podle informací v nich obsažených rozhodují, kam paket předat dál. Pracují způsobem store and forward, tzn. paket z jednoho rozhraní přijmou, uloží si do vyrovnávací paměti, prozkoumají jeho hlavičky a následně odvysílají do příslušného rozhraní. Současné switche ale tento proces často optimalizují, takže k analýze hlaviček dochází jakmile dorazí začátek paketu. Ani s vysíláním do cílového rozhraní se nečeká, až dorazí celý paket, ale zahajuje se co nejrychleji, aby zpoždění paketu ve switchi bylo minimální.

Symetrický pár

Typ přenosového kabelu

Symetrický pár (známý jako "kroucená dvojlinka") je typ přenosového kabelu. Obsahuje 4 páry kroucených vodičů. K přenosu dat se používají jen dva páry ze čtyř. 1 (zelenobílý) +2 (zelený) pro vysílání dat a 3 (oranžovo bílý) +6 (oranžový) pro přijímání dat. Tento druh kabelu se používá při technologii - 10Base-T, 100Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T.

Šifrování pošty pomocí SSL

SSL protokol (Secure Socket Layer) je jednou z nejběžnějších metod zajištění bezpečného přenosu dat

SSL protokol (Secure Socket Layer) je jednou z nejběžnějších metod zajištění bezpečného přenosu dat, při které dochází pomocí digitálních certifikátů k zašifrována veškerá komunikace mezi klientem (webovým prohlížečem, e-mailovým klientem) a serverem. Při použití SSL může mít uživatel jistotu, že server kterému odesílá data, je skutečně server, který zamýšlel navštívit, a hlavně, že předávaná data nemohou být "po cestě" odposlechnuta a zneužita třetí stranou.

Telefonní kanál

Jednosměrná cesta umožňující přenos hovorového nebo jiného signálu pomocí analogových anebo digitálních systémů

Telefonní kanál označuje jednu jednosměrnou cestu umožňující přenos hovorového nebo jiného signálu pomocí analogových anebo digitálních systémů. Základní frekvenční pásmo je stanoveno od 300 Hz do 3400 Hz. Telefonní kanál můžeme rozdělit na subkanály, nebo lze z několika telefonních kanálů vytvořit tzv. sdružený kanál v přeloženém frekvenčním pásmu.

Terminál

Komunikace s počítačem

Vytváří uživatelské rozhraní. Terminál se u běžných uživatelů nepoužívá, protože většina OS funguje díky grafickému uživatelskému prostředí. Člověk tedy nepotřebuje vůbec vyhledávat terminál, neboť většina procesu se díky aplikacím odehrává na pozadí. Pokud chceme pracovat s terminálem jsou vhodné systémy, které běží na jádře Linux.

Troll

Účastník flamewars

Troll je účastník flamewars, pro kterého je typická poťouchlost při zasílání příspěvků. Zatímco flamer může prostě jen agresivně hájit kontroverzní názory, účelem příspěvků trolla je vyvolat reakce online komunity, nebo diskusi nějak rozvrátit. Troll se přitom obvykle s názory ve svém příspěvku vůbec neidentifikuje. Obvyklou formou trollingu je zasílání příspěvků zcela nesouvisejících s tématem diskuse (off-topic), vulgarit, politických sdělení, argumentů s očividnou faktickou chybou a podobně.

Trollhunter

Lovec trollů - účastník flamewars

Trollhunter je účastník flamewars, který se domnívá, že „toto není možné nechat bez reakce“. V horším případě má jeho příspěvek sám podobu flamu a konflikt se může dál rozrůstat.

UMTS

Universal Mobile Telecomunication System

UMTS je stupněm ve vývoji 3G sítí, dělí se na jednotlivá vydání (Release):
R5 – přináší HSDPA (3.5G) downlink 3.6 Mbit/s
R6 – rozšíření v podobě HSDPA downlink 14.4Mbit/s a HSUPA (3.75G) uplink 5.76Mbit/s
R7 – HSPA+ 3.9G downlink 28.8Mbit/s a HSUPA 11.5

USB

Universal Serial Bus

USB je univerzální sériové rozhraní. Podporuje přenos audio i video dat v reálném čase, umožňuje stejnosměrné napájení 5 V a disponuje funkcionalitou PlugandPlay (není nutné po připojení USB restart zařízení a instalace ovladačů). USB 1.1 funguje v režimu nízkorychlostním (1,5 Mb/s) a vysokorychlostním (12 Mb/s). USB 2.0 přenáší už rychlostí 480 Mb/s a je kompatibilní s USB 1.1. USB 3.0 má místo původních 4 již devět vodičů a rychlost je až 5 Gb/s.

VFX

Speciální obrazové efekty

VFX jsou speciální obrazové efekty. Celá množina úprav – barevné korekce, obrazové filtry, triky, např. vkládání toho co nebylo natočeno na základní materiál ať už jsou to záblesky k výstřelům, nebo třeba celý pohádkový drak.

VLAN

Virtuální LAN

VLAN je logicky nezávislá síť v rámci jednoho nebo několika zařízení. Virtuální sítě lze definovat jako domény všesměrového vysílání (stejně jako LAN) s cílem učinit logickou organizaci sítě nezávislou na fyzické vrstvě. Obvykle bývá realizována na zařízeních switch, který je rozdělen na několik logicky samostatných částí. Switch je možné propojit jediným spojem a jejich software zajistí komunikaci samostatných sítí se stejnými klienty (Tag, neboli značka je součástí pouze Tag-Based VLAN (802.1Q)). V principu se jedná o nadstavbu nad běžným ethernetovým protokolem. K běžným paketům je připojena informace o čísle virtuální sítě (Značka 4B, takže rámec až 1520B), kterou protější zařízení využije k rozpoznání příslušnosti k síti. Nejrozšířenější normou VLAN je tagovací protokol IEEE 802.1Q. Existují také: MAC based - Identifikace podle MAC Adresy (Fyzická adresa zařízení) Port Based - Identifikace na základ fyzických portů.

VPN

Virtual Private Network

Virtuální privátní síť je prostředek k propojení několika počítačů prostřednictvím veřejné počítačové sítě. Počítače budou mezi sebou moci komunikovat, jako kdyby byly propojeny v rámci jediné uzavřené privátní sítě. Veškerá komunikace je šifrována, a proto můžeme VPN připojení považovat za bezpečné.

WAN

Wide Area Network

WAN jsou rozsáhlé sítě. Spojují LAN a MAN sítě s působností po celé zemi nebo kontinentu, na libovolné vzdálenosti. Nejznámějším příkladem sítě WAN je síť Internet.

WAP

Wireless Application Protocol

WAP je mobilní datový protokol schopný zobrazit internetové stránky na mobilním zařízení vybaveným WAPovým prohlížečem stránek. Vyvinula jej organizace Wap Forum v roce 1998. Tento protokol byl vyvinut speciálně pro low-endová mobilní zařízení, která nejsou schopná zorazit klasické html stránky. Výhodou je nízký objem přenášených dat a tím pádem nižší nároky na rychlost sítě. Existují 4 verze protokolu WAP:
WAP 1.0 – 1998, obrázkové monochromatické formáty .wbmp
WAP 1.1 – 1999
WAP 1.2 – 2000, definuje WAP Push
WAP 2.0 – 2002, barevný obrázkový formát .png, .jpg, .gif, podpora 3G
Stránky pro WAP jsou psány v jazyce wml (WAP 1.0, 1.1, 1.2) a xhtml (WAP 2.0).

WDM

Wavelength Division Multiplex

WDM je způsob sdružování optických signálů. Hustý vlnový multiplex Dense WDM nabízí celkem 80 kanálů, vzdálených od sebe asi 0,4 nm. Přenosové rychlosti se pohybují mezi 40 a 80 Gb/s a přenášet lze na vzdálenost až 500 km bez zesílení. Naproti tomu řídký multiplex Coarse WDM disponuje 18 kanály vzdálenými asi 20 nm, přenosová rychlost nepřekročí 2,5 Gb/s. Často se využívá pro páteřní sítě, díky WDM šetříme počet vláken potřebných pro přenos informací.

Webdeveloper

Vývovář webových stránek a aplikací

Webdeveloper je pracovní název pro vývojáře webů. Vývojář by měl ovládat např. HTML, CSS, Javascript  a PHP nebo ASP.NET

Webhosting

Prostor pro váš web a další webové služby

Webhosting je umístění webových stránek a dalších služeb (e-maily, FTP, statistiky, atd.) na určitém serveru a jejich zpřístupnění všem uživatelům internetu. Na toto místo je pak pomocí tzv. DNS serverů (jmenných serverů) přesměrovávána příslušná doména.

Webové aplikace

Online aplikace formou webových stránek

Webové aplikace jsou webové (internetové) stránky, které dokáží nahradit celé programy, které by jinak měl uživatel nainstalované lokálně na svém počítači, např. kancelářské aplikace.

WiFi

Wireless Fidelity

WiFi je technologie pro přenos dat o ve frekvencích 2,4GHz(802.11b/g/n) a 5GHz (norma 802.11a). Pásmo WiFi lze provozovat zcela zdarma bez povolení ČTÚ (Českého telekomunikačního úřadu), za dodržení daných podmínek a hodnoty vyzářeného výkonu. Pro provoz WiFi je vyžadována (na vzdálenosti cca vetší než 100m) přímá viditelnost na anténu AP. Při použití kvalitních antén a zařízení lze provozovat WiFi i na několik kilometrů. Realizace WiFi spoje pro jednoho klienta se pohybuje většinou od 1500 Kč do 5000 Kč.

Windows

Operační systém společnosti Microsoft

Windows jsou v současnosti nejpopulárnější operační systém (OS) pro počítače a notebooky. Zatím nejvíce rozšířenou verzí Windows jsou XP, které používá ještě i dnes mnoho uživatelů.

Wireless Access Point

Bezdrátový přístupový bod

Wireless Access Point nebo jen Access point (AP) je bezdrátový přístupový bod. Jedná se o aktivní síťový prvek a uzlový bod bezdrátové počítačové sítě (WLAN). K jednomu přístupovému bodu se může bezdrátově připojit několik koncových zařízení uživatelů (klientů).

WLAN

Wireless Local Area Network

WLAN je místní bezdrátová počítačová síť. K realizaci WLANu se používají nejčastěji tyto technologie: WiFi, mikrovlnné spoje a optická pojítka.

Potřebujete poradit? Nevíte si rady? Napište nám ...

Vaše jméno:
Váš telefon:
Váš e-mail:

Vaše zpráva:


><


Reference

STRONG tech
16.07.2020
STRONG tech

Sledujte nás

Partneři