PC-IN Plzeň - Switch

Switch

Co je to Switch?

Switch (česky přepínač) je aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě. Switch obsahuje menší či větší množství portů (až několik stovek), na něž se připojují síťová zařízení nebo části sítě. Pojem switch se používá pro různá zařízení v celé řadě síťových technologií. Obecnou vlastností switchů je, že analyzují procházející pakety a podle informací v nich obsažených rozhodují, kam paket předat dál. Pracují způsobem store and forward, tzn. paket z jednoho rozhraní přijmou, uloží si do vyrovnávací paměti, prozkoumají jeho hlavičky a následně odvysílají do příslušného rozhraní. Současné switche ale tento proces často optimalizují, takže k analýze hlaviček dochází jakmile dorazí začátek paketu. Ani s vysíláním do cílového rozhraní se nečeká, až dorazí celý paket, ale zahajuje se co nejrychleji, aby zpoždění paketu ve switchi bylo minimální.

Aktualizováno: 13.09.2015

Zaujali jsme vás? Máte zájem o naše služby? Napište nám!

Vaše jméno:
Váš telefon:
Váš e-mail:

Vaše zpráva:

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů zde »


PC-IN Plzeň

Sledujte nás